NEDOSTUPNÉ

Podávanie návrhov na udelenie morálneho ocenenia pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bolo ukončené